ให้บริการยืมตู้กดเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติ ฟรี สำหรับองค์กรและบริษัท

M Café เรามีบริการยืมตู้กดเครื่องดื่มร้อนแบบ Instant Coffee ฟรี (เพียงซื้อวัตถุดิบและแก้วกับทางบริษัท) สำหรับสำนักงาน/บริษัท ที่ต้องการจัดสวัสดิการเครื่องดื่มฟรีให้กับพนักงงาน หรือใช้เพื่อการจัดประชุม สัมมนา 

ยืมเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ M Cafe' Coffee